O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Wymiarowanie osłony betonowej

Osłona betonowa zbocza gwoździowanego służy do zabezpieczenia przed czynnym parciem gruntu. W tym celu zakłada się, że konstrukcja jest podzielona na poszczególne pasy (odcinki) pośrednie. 

kierunku pionowym, głowica gwoździa modelowana jest jako podpora, a połączenie pomiędzy pasami (odcinkami) jako przeguby wewnętrzne.

kierunku poziomym, program generuje (domyślnie) konstrukcję z pięcioma podporami jednolicie obciążonymi parciem czynnym do głębokości głowicy gwoździa. 

Program umożliwia sprawdzenie zbrojenia osłony betonowej konstrukcji obciążanej momentem zginającym.

Schemat budowy modelu konstrukcji łącznie z obciążeniem jest widoczny na rysunku:

Wymiarowanie osłony betonowej

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.