O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Sprawdzenie rozwarcia rys

Sprawdzenie rozwarcia rys wykonywane jest zgodnie z rozdziałem 7.3.4 normy.

W pierwszej kolejności, wyznaczane jest maksymalne naprężenie rozciągające w betonie w przekroju idealnym. Jeśli wartość naprężenia nie przekracza wytrzymałości betonu na rozciąganie fctm wówczas rysy nie powstają.

Jeśli powyższy warunek jest niespełniony wówczas rozwarcie rys wyznaczane jest według:

gdzie

gdzie σs jest naprężeniem w zbrojeniu rozciąganym wyznaczonym w zarysowanym przekroju idealnym

Jeśli odległość między prętami zbrojeniowymi jest mniejsza lub równa 5(c+ϕ/2):

gdzie:

k1

=

0,8

k2

=

0,5

k3

=

3,4

k4

=

0,425

c

-

otulina

ϕ

-

średnica prętów zbrojeniowych

Jeśli odległość między prętami zbrojeniowymi jest większa niż 5(c+ϕ/2):

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.