O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Osiadania

Zakładka "Osiadania" służy do definiowania ustawień dotyczących analizy osiadań:

Metody analizy:

  • CSN 73 1001 (obliczenia z wykorzystaniem modułu edometrycznego)
  • Analiza z zastosowaniem współczynnika ściskania
  • Analiza z wykorzystaniem wskaźnika ściskania
  • NEN (Buismann, Ladd)
  • Model soft soil
  • Teoria Janbu
  • Analiza z wykorzystaniem DMT (modułu ograniczonego)

Ograniczenia głębokości aktywnej:

  • na podstawie wytrzymałości strukturalnej
  • jako procent σor (Współczynnik ograniczający głębokość aktywną definiowany jest w [%])

Okno dialogowe "Nowe ustawienia" - zakładka "Osiadania"

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.