O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Analiza konstrukcji oporowych

Obliczenia według EN 1997 wprowadzają różne współczynniki częściowe zgodnie z wybranym Podejściem obliczeniowym (DA).

Projektowanie konstrukcji według EN 1997-1 generalnie bazuje na teorii stanów granicznych.

Redukcja obciążeń (DA1, DA2, DA3):

Wszystkie podejścia obliczeniowe uwzględniają współczynniki częściowe do oddziaływań. Służą one do mnożenia wartości wszystkich sił wprowadzanych do analizy. W celu przeprowadzenia obliczeń poszczególnych sposobów zniszczenia, program określa, czy siła lub parcie oddziałuje w sposób korzystny czy niekorzystny. Zależnie od tego, oddziaływania te są następnie mnożone przez odpowiedni współczynnik częściowy. Informacje dotyczące zastosowanych współczynników częściowych są prezentowane w raporcie z obliczeń.

Raport z analizy

W ramce analiza można także określić “Drugorzędne oddziaływania zmienne” - odpowiednie współczynniki częściowe są mnożone przez kombinacyjne współczynniki obciążenia.

Podczas analizy konstrukcji oporowych oddziaływanie wody gruntowej, a więc i określenie odpowiedniego współczynnika częściowego do oddziaływania wody jest niezwykle istotne.

Redukcja parametrów materiałowych (DA1, DA3):

Parametry gruntu podlegają automatycznej redukcji z użyciem odpowiednich współczynników częściowych.

Redukcja oporów (DA2):

Redukcji podlegają wartości sił odporu, momentów i nośności.

Przy wykonywaniu analizy według Podejścia obliczeniowego 1, cała analiza przeprowadzana jest dwukrotnie dla obydwu kombinacji obciążenia. Dla danego stanu granicznego, na ekranie wyświetlają się bardziej niekorzystne wartości wyników.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.