O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Analiza fragmentu budynku

W danej części program wyznacza następujące zmienne:

Ocena analizowanego fragmentu pozostawiona jest użytkownikowi - poniższe tabele przedstawiają zalecane najwyższe wartości względnego obrotu i ugięcia.

Typ budowli

Typ uszkodzenia

Największy gradient względny

Skempton

Meyerhof

Polshin i Tokar

Bjerrum

CSN          73 1001

Konstrukcje ramowe i zbrojone ściany nośne

Strukturalne

1/150

1/250

1/200

1/150

Pęknięcia w ścianach

1/300

1/500

1/500

1/500

1/500

Typ budowli

Typ uszkodzenia

Największe ugięcie względne Δ / l

Burland i Wroth

Meyerhof

Polshin i Tokar

CSN 73 1001

Niezbrojone ściany nośne

Pęknięcia w ścianach

Dla  L/H = 1 - 0,0004

Dla  L/H = 5 - 0,0008

0,0004

0,0004

0,0015

Pęknięcia w konstrukcjach nośnych

Dla  L/H = 1 - 0,0002

Dla  L/H = 5 - 0,0004

-

-

-

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.