O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Analiza siatki

Przy sprawdzeniu siatki wymagane jest, aby warstwa zwietrzała zbudowana była z gruntu lub mocno zwietrzałej skały.

Wykonywane są następujące sprawdzenia.

1) Sprawdzenie wytrzymałości gwoździa na ścinanie

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość gwoździ na ścinanie

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

2) Sprawdzenie siatki na przebicie

gdzie:

Rp

-

wytrzymałość siatki na przebicie

Fnail

-

siła w gwoździu

3) Sprawdzenie wytrzymałości siatki na ścinanie

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość siatki na ścinanie

Sd

-

siła tnąca w siatce

4) Sprawdzenie naprężeń łączonych w gwoździu

gdzie:

Fnail

-

siła w gwoździu

Rt

-

wytrzymałość na rozciąganie gwoździ

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

Rs

-

wytrzymalość gwoździa na ścinanie

Sd

-

siła tnąca w siatce

Literatura:

Krist O., Raithel M., Weingart K.: "Bemessung von Drathgeflechten zur Stabilisierung von Böschungen". EI-Eisenbahningenieur, March 2015, 14-19.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.