O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Analiza stateczności wewnętrznej

Wewnętrzna stateczność konstrukcji sprawdzana jest przy założeniu dwóch typów powierzchni poślizgu:

  • Płaska powierzchnia poślizgu

Płaska powierzchnia poślizgu

  • Łamana powierzchnia poślizgu

Łamana powierzchnia poślizgu

W obu przypadkach określona powierzchnia poślizgu badana jest ze względu na zmianę kąta ϑ.

Podczas przeprowadzania analizy optymalizacyjnej, obliczenia wykonywane są dla ław ze zmianą katą powierzchni poślizgu ν od 1 do 89 stopni z krokiem jednego stopnia.

Analiza wewnętrznej stateczności może być przeprowadzona za pomocą współczynnika bezpieczeństwa lub teorii stanów granicznych w zależności od ustawienia w ramce "Konstrukcje oporowe".

Analiza sprawdza, czy stosunek sił oporu i ścinania (napędowe) działających na powierzchnię poślizgu są większe od wprowadzonego współczynnika bezpieczeństwa. Stosuje się następujące siły: 

Siły ścinania:

  • składowa siły ciężkości równoległa do powierzchni poślizgu
  • w przypadku łamanej powierzchni poślizgu - składowa czynnego parcia gruntu działającego na pionową część konstrukcji oraz równolegle do powierzchni poślizgu (parcie wyznaczane jest bez redukcji parametrów wejściowych)
  • siły poziome na skutek obciążeń sejsmicznych

Siły oporu:

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.