O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Węzły

Ramka "Węzły" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych węzłów. Dodawanie węzłów wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe węzły".

Zdefiniowane węzły można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Węzły"

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.