O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Posouzení podle stupně bezpečnosti

Posouzení podle stupně bezpečnosti se volí v záložce "Piloty CPT", kde se zadává i požadovaný stupeň bezpečnosti na únosnost. Posouzení piloty je dáno vztahem:

kde:

Fs,d

-

zatížení piloty

SFb

-

stupeň bezpečnosti na únosnost

Fr,d

-

únosnost piloty

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.