O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Výsledky

Zobrazení a interpretace výsledků je jednou z nejdůležitějších částí programu.

Nastavením na nástrojové liště lze zobrazit veličiny (průhyb, momenty, natočení) pro libovolný zatěžovací stav, nebo kombinaci ZS, příp. veličiny pro dimenzování (hodnoty nutných ploch výztuží spočtené podle normy zvolené v záložce "Materiály a normy").

Výpočet hodnot v uživatelsky definovaných bodech, nebo na liniích, lze nastavit v rámech "Hodnoty", resp. "Průběhy".

Program umožňuje několik základních typů grafických výstupů, které se definují v dialogovém okně "Deska - nastavení zobrazení výsledků".

  • vykreslovat konstrukci
  • plošné zobrazení veličin
  • zobrazení sítě konečných prvků
  • zobrazení rastru
  • zobrazení průběhů
  • zobrazení hodnot na ploše
  • zobrazení směrů momentů a reakcí

Pro snadné přepínání zobrazovaných veličin, způsobu vykreslování a práci s výstupy je určena nástrojová lišta "Výsledky" v horní části obrazovky. V pravé části desktopu je umístěna stupnice škály barev, a pod ní je umístěna nástrojová lišta "Škála barev", která slouží k jejímu nastavení.

Protože nastavení výstupů je někdy velice časově náročné, obsahuje program komfortní systém ukládání a správy nastavení.

Veškeré výstupy a zvolené výsledky lze tisknou v protokolu o výpočtu.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.