O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Číslo pórovitosti

Číslo pórovitosti e popisuje póry zeminy a je definováno vztahem:

kde:

Vp

-

objem pórů

Vs

-

objem pevných částic

Rozsahy čísla pórovitosti e (Braja M. DAS: Principles of Foundation Engineering)

Zemina

Číslo pórovitosti e [-]

Stejnozrnný písek kyprý

0,80

Stejnozrnný písek ulehlý

0,45

Kyprý prachovitý písek s ostrohrannými zrny

0,65

Ulehlý prachovitý písek s ostrohrannými zrny

0,40

Tuhý jíl

0,60

Měkký jíl

0,90 - 1,40

Spraš

0,90

Měkký organický jíl

2,50 - 3,20

Ledovcový till

0,30

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.