O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Hydraulický zdvih

Posouzení hydraulického zdvihu

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

γh

-

součinitel redukce únosnosti na hydraulický zdvih

Stabilita zeminy proti porušení dna nadzdvižením v důsledku proudění vody v základové půdě (HYD) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

udst

-

destabilizující celkový pórový tlak vody

σstb

-

stabilizující svislé napětí, resp. stabilizující tíha zeminy

SFh

-

stupeň bezpečnosti na hydraulický zdvih

Porušení nadzdvižením dna - schematické zobrazení pažící konstrukce

Posouzení vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle mezních stavů ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

γp

-

součinitel redukce únosnosti na vyplavování zeminy

Vyplavování zeminy (vlivem sufoze) se pro posouzení podle stupně bezpečnosti ověřuje vztahem:

kde:

i

-

hydraulický gradient

ic

-

kritický hydraulický gradient, kde ic = γsu/γw

SFp

-

stupeň bezpečnosti na vyplavování zeminy

Literatura:

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.