O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Výpočet porušení budov

Program nejprve spočte tvar a rozměry poklesové kotliny a poté provede posouzení účinků na budovy.

Program nabízí čtyři typu posouzení:

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.