O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Nastavení fáze

V rámu "Nastavení fáze" se zadávají nastavení výpočtu platná pro aktuální fázi budování.

Vybraná návrhové situace určuje, s jakými součiniteli bezpečnosti se provede výpočet příslušné fáze budování.

Rám "Nastavení fáze"

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.