O link foi enviado para o seu email.

Não foi possível enviar o link para o seu email. Por favor, verifique o seu email.

Ajuda Online

GEO5

Tree
Settings
Produto:
Programa:
Idioma:

Jednotky - metrické / imperiální

Program umožňuje volit metrické, nebo imperiální jednotky v rámu "Projekt".

Změna jednotek

V rozbalitelném seznamu zvolíme typ jednotek. Program upozorní na změnu dialogovým oknem, a vyžádá si potvrzení volby.

Dialogové okno na potvrzení změny jednotek

Teste o software GEO5.
Gratuitamente e sem restrições nas análises.